Voorwaarden


Algemeen:

'Militaria Belgium' heeft geen banden met politieke partijen of militaire organisaties. De items die we aanbieden, zijn bedoeld voor verzamelaars van memorabilia en alleen voor historische of onderzoeksdoeleinden.

 

Alle beschrijvingen, prijzen, voorwaarden die in onze webshop worden aangeboden, zijn actueel.  Deze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en/of vervangen. 

 

Militaria Belgium is  een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geregistreerd onder ondernemingsnummer '0768.739.945'.  Onze adresgegevens kan U vinden onder de subpagina 'Winkel'.

 

Auteursrechten :

Onze website opereert onder de standaard internationale copyrightwetgeving, elk gebruik van onze afbeeldingen door andere partijen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is een inbreuk op ons copyright en zal resulteren in juridische stappen. Dit omvat het gebruik van onze afbeeldingen voor publicatie op papier of elk gebruik op het World Wide Web.

 

Bestellen:

Bestelde artikelen worden door ons gedurende 7 dagen na ontvangst van de betreffende bestelling gereserveerd voor de klant.  Dit in afwachting van betaling.  Moest er na 7 dagen geen betaling zijn ontvangen, behouden wij ons het recht toe om de bestelling te annuleren en de initieel bestelde artikelen terug aan te bieden voor verkoop.

 

Betaling:

Alle betalingen dienen voor het volledige bedrag te geschieden, in euro's, binnen de 7 dagen na bestelling.  De artikelen zijn eigendom van 'Militaria Belgium' totdat de klant deze volledig heeft betaald.

 

Geaccepteerde betalingsmethoden:

- Contant geld

- Bancontact

- Payconiq

- Overschrijving

 

De kosten in verband met borg- en bankkosten en verzending zijn voor rekening van de klant.

 

Voor degenen die geld rechtstreeks naar onze rekening willen overmaken, zijn de volgende gegevens beschikbaar:

 • Bank: AXA
 • IBAN-code: BE28 7512 1115 7320
 • BIC-code: AXAB BE 22

Verzending en risico op schade/verlies:

Wij zullen ervoor instaan dat aangekochte goederen goed worden verpakt om het risico op eventuele schade te vermijden.   Bij eventueel verlies zullen wij de betreffende transportfirma contacteren met oog op het bekomen van een schadevergoeding.  Bij verlies heeft de koper, in elk geval, recht op een volledige schadevergoeding.

 

We verzenden altijd track en trace tenzij de koper dit anders wenst.

 

Verzending van de bestellingen wordt verzorgd door DPD (https://www.dpd.com/) via Sendcloud.

 

Verzendkosten zijn hetzelfde tot 20 kg (afhankelijk van hieronder vermeld land):

 • België € 7,50 (0-20 kg)
 • Duitsland, Nederland, Luxemburg € 10,00 (0-20 kg)
 • Frankrijk € 15,00 (0-20 kg)
 • Oostenrijk € 18,00 (0-20 kg)
 • Denemarken, Polen, Hongarije € 20,00 (0-20 kg)
 • Italië € 25,00 (0-20 kg)
 • Spanje, Portugal, Finland, Zweden, Tjechië, Slowakije, Slovenië € 28,50 (0-20 kg)
 • Bulgarije, Griekenland € 30,00 (0-20 kg)
 • Ierland € 25,00 (0-20 kg)
 • Noorwegen € 56,00 (0-20 kg)

Aandacht:  Wij leveren niet aan postbus-adressen.

 

Na ontvangst van betaling verplichten wij ons ertoe de bestelde goederen zo vlug mogelijk te versturen met een maximum van 5 dagen.

 

Originaliteit:

Alle items die op deze website worden geadverteerd, zijn bij ons weten originele periodieke items.  Eventuele items waarbij er twijfel bestaat over de echtheid, zullen in die zin worden beschreven.  Lees dus aandachtig de beschrijving vooraleer tot een aankoop over te gaan.

 

Terugname goederen en herroepingsrecht:

Goederen welke in onze winkel rechtstreeks worden verkocht, worden niet teruggenomen.  In de winkel krijgt de klant de kans om de goederen uitvoerig te inspecteren en te beslissen om al dan niet tot een aankoop over te gaan.

 

Goederen welke via onze webshop worden gekocht, voldoen aan de voorwaarden van een aankoop op afstand.  Hierbij is een wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen voorzien.  De termijn van 14 dagen gaat in op de dag na de levering van de bestelling.  Let op: een verkoopovereenkomst welke in onze winkel wordt onderhandeld en die uiteindelijk wordt gesloten via communicatie op afstand kan niet als een overeenkomst op afstand worden beschouwd.

 

Goederen welke via onze verschillende accounts op zoekertjeswebsites, veilingplatformen of facebook worden verkocht, vallen niet onder dit herroepingsrecht.

 

Voor bijkomende uitleg en modaliteiten inzake herroepingsrecht verwijzen wij naar:

https://www.unizo.be/sites/default/files/herroepingsrecht_1.pdf

  

Als U gebruikmaakt van het herroepingsrecht, moet U de ontvangen goederen zo snel mogelijk en uiterlijk 14 dagen nadat U ons op de hoogte hebt gebracht van uw beslissing om van de aankoop af te zien, terugsturen.  De kosten van het retourneren vallen hierbij ten laste van de koper.  In bovenstaande link kan U een formulier vinden welke U kan gebruiken om ons in kennis te stellen van uw herroepingsrecht.

 

Terugbetaling

Wij verplichten er ons toe, binnen de 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om de koop te herroepen, de ontvangen betalingen inclusief leveringskosten terug te betalen.  Wij behouden ons het recht toe met een terugbetaling te wachten tot de goederen bij ons terugbezorgd zijn.

 

Waardevermindering:

De koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was.  De verkoper mag het terug te betalen bedrag verminderen met de waardevermindering van het product. 

 

Varia:

Wij leveren items voor verzamelaars (alleen displaydoeleinden) en deze items zijn niet bedoeld voor daadwerkelijk gebruik. We garanderen niet dat kleding, schoeisel of hoofddeksels passen, noch dat ze geschikt zijn om te worden gedragen.  Houd er rekening mee dat deze goederen door hun ouderdom vaak gebruiks- en ouderdomssporen en/of beschadigingen hebben.

 

De verantwoordelijkheid ligt bij de klant om ervoor te zorgen dat alle bestelde goederen in uw land mogen worden geïmporteerd.