Medals


Deutsches-Feld-Ehrenzeichen

Beautiful badge in good condition.  Marked with 'Deutsches Feld-Ehrenzeichen' and 'Hamburg 11'.

Mooie badge in goede staat. Gemerkt met 'Deutsches Feld-Ehrenzeichen' en 'Hamburg 11'.

Deutsches-Feld-Ehrenzeichen

65,00 €

 • Available
 • Ships within 3-5 days

The Volunteer Combatant's Medal 1914–1918

The Volunteer Combatant's Medal 1914–1918 (French: Médaille du Combattant Volontaire 1914–18, Dutch: Medaille van de Vrijwillige Strijder 1914–1918) was a Belgian wartime service medal established by royal decree on 17 June 1930 and awarded to Belgian citizens and foreign nationals who voluntarily enlisted for service in the Belgian Armed Forces during World War I.

De Medaille van de Vrijwillige Strijder 1914-1918 was een Belgische oorlogsmedaille die op 17 juni 1930 bij koninklijk besluit werd ingesteld en werd toegekend aan Belgische burgers en buitenlandse onderdanen die zich tijdens de Eerste Wereldoorlog vrijwillig hebben aangemeld voor dienst bij de Belgische strijdkrachten.

The Volunteer Combatant's Medal 1914–1918

25,00 €

 • Available
 • Ships within 3-5 days

Deportees' Cross 1914–1918

The Deportees' Cross 1914–1918 was a Belgian war medal established on 27 November 1922 by royal decree and awarded to Belgian citizens deported to Germany for forced labour during the First World War.

Het Weggevoerdenkruis 1914-1918 was een Belgische oorlogsmedaille ingesteld op 27 november 1922 bij koninklijk besluit en toegekend aan Belgische burgers die naar Duitsland werden gedeporteerd om dwangarbeid te verrichten.

Deportees' Cross 1914–1918

25,00 €

 • Available
 • Ships within 3-5 days

Commemorative Medal of the 1914–1918 War

The Commemorative Medal of the 1914–1918 War was a Belgian commemorative war medal established by royal decree on 21 July 1919 and awarded to all members of the Belgian Armed Forces who served during the First World War that were eligible for the inter-allied victory medal.

De Oorlogsherinneringsmedaille 1914–1918 was een Belgische herdenkingsmedaille die op 21 juli 1919 bij koninklijk besluit werd ingesteld en werd toegekend aan alle leden van de Belgische Strijdkrachten die dienden tijdens de Eerste Wereldoorlog die in aanmerking kwamen voor de intergeallieerde overwinningsmedaille.

Commemorative Medal of the 1914–1918 War

10,00 €

 • Available
 • Ships within 3-5 days

Karl-Truppenkreuz

The Karl Troop Cross (German: Karl-Truppenkreuz) was instituted on 13 December 1916 by Emperor Karl I of Austria-Hungary. The cross was awarded until the end of the First World War to soldiers of the Austro-Hungarian Army, regardless of rank, who had been with a combatant unit for at least twelve weeks and who had actually served at the front.

Het Karel-Troepen-Kruis (Duits: Karl-Truppenkreuz, ook wel Karl-Truppen-Kreuz) werd op 13 december 1916 door keizer Karel van Oostenrijk, apostolisch koning van Hongarije, ingesteld. Het is een militaire onderscheiding en het kruis was bestemd voor de soldaten van het Oostenrijks-Hongaarse leger dat op drie fronten, op de Balkan, in Rusland en in Italië vocht.  Om voor het kruis in aanmerking te komen moest men 12 weken aan het front hebben gediend en aan een veldslag hebben deelgenomen.

Karl-Truppenkreuz

25,00 €

 • Available
 • Ships within 3-5 days

Karl-Truppenkreuz

The Karl Troop Cross (German: Karl-Truppenkreuz) was instituted on 13 December 1916 by Emperor Karl I of Austria-Hungary. The cross was awarded until the end of the First World War to soldiers of the Austro-Hungarian Army, regardless of rank, who had been with a combatant unit for at least twelve weeks and who had actually served at the front.

Het Karel-Troepen-Kruis (Duits: Karl-Truppenkreuz, ook wel Karl-Truppen-Kreuz) werd op 13 december 1916 door keizer Karel van Oostenrijk, apostolisch koning van Hongarije, ingesteld. Het is een militaire onderscheiding en het kruis was bestemd voor de soldaten van het Oostenrijks-Hongaarse leger dat op drie fronten, op de Balkan, in Rusland en in Italië vocht.  Om voor het kruis in aanmerking te komen moest men 12 weken aan het front hebben gediend en aan een veldslag hebben deelgenomen.

Karl-Truppenkreuz

30,00 €

 • Available
 • Ships within 3-5 days

The Yser Medal

The Yser Medal (French: Médaille de l'Yser, Dutch: Medaille van de IJzer) was a Belgian campaign medal of World War I, established on 18 October 1918 to denote distinguished service during the 1914 Battle of the Yser in which the Belgian Army stopped the German advance of the German invasion of Belgium.

De IJzermedaille (Frans: Médaille de l'Yser, Nederlands: Medaille van de IJzer) was een Belgische campagnemedaille van de Eerste Wereldoorlog.  Deze werd ingevoerd op 18 oktober 1918 als onderscheiding tijdens de Slag om de IJzer in 1914 waarin het Belgische leger De Duitse opmars stopte.

The Yser Medal

25,00 €

 • Available
 • Ships within 3-5 days

Austro-Hungarian Pro Deo et Patria medal

Award for the participation in the Great War.  Good condition.

Onderscheiding voor de deelname aan de Grote Oorlog.  Goede toestand.

Austro-Hungarian Pro Deo et Patria medal

20,00 €

 • Available
 • Ships within 3-5 days

Verwundetenabzeichen in Schwarz

The Wound Badge (German: Verwundetenabzeichen) was a military decoration first promulgated by Kaiser Wilhelm II on 3 March 1918, which was awarded to wounded or frostbitten soldiers of the Imperial German Army, during World War I.

Het gewondeninsigne werd op 3 maart 1918 door de Duitse keizer Wilhelm II ingesteld voor het leger, waarbij ook de vliegeniers, de bemanning van zeppelins en ballonvliegers waren ingedeeld. 

Verwundetenabzeichen in Schwarz

25,00 €

 • Available
 • Ships within 3-5 days

Verwundetenabzeichen in Schwarz

The Wound Badge (German: Verwundetenabzeichen) was a military decoration first promulgated by Kaiser Wilhelm II on 3 March 1918, which was awarded to wounded or frostbitten soldiers of the Imperial German Army, during World War I.

Het gewondeninsigne werd op 3 maart 1918 door de Duitse keizer Wilhelm II ingesteld voor het leger, waarbij ook de vliegeniers, de bemanning van zeppelins en ballonvliegers waren ingedeeld. 

Verwundetenabzeichen in Schwarz

25,00 €

 • Available
 • Ships within 3-5 days

Allgemeines Ehrenzeichen (Hessen)

The General Honour Decoration (German: Allgemeines Ehrenzeichen) was a civil and military decoration of the Grand Duchy of Hesse. Established 25 September 1843, the medal could be awarded to recognize several different accomplishments or merits, in this case for bravery.

 De Algemene Ere-onderscheiding (Duits: Allgemeines Ehrenzeichen) was een civiele en militaire onderscheiding van het Groothertogdom Hessen. Ingevoerd op 25 september 1843, kon de medaille worden toegekend om verschillende prestaties of verdiensten te erkennen, in dit geval voor moed.

Allgemeines Ehrenzeichen (Hessen)

45,00 €

 • Available
 • Ships within 3-5 days

Austro-Hungarian Pro Deo et Patria medal

Award for the participation in the Great War.  Good condition.

Onderscheiding voor de deelname aan de Grote Oorlog.  Goede toestand.

Austro-Hungarian Pro Deo et Patria medal

20,00 €

 • Available
 • Ships within 3-5 days

Oorlogskruis 1914-1918

The World War I Croix de guerre was established by royal decree on 25 October 1915 as an award for bravery or other military virtue on the battlefield. It was only awarded to individuals. The Croix de guerre was not only awarded for bravery but also for three years or more of service on the front line, or for good conduct on the battlefield. It was also awarded to volunteers older than 40 or younger than 16 after a minimum of 18 months of service, to escaped prisoners of war rejoining the armed forces, and to military personnel who were placed on inactive duty because of injury.

De onderscheiding werd ingesteld door een Koninklijk Besluit op 25 oktober 1915, naar het voorbeeld van het Franse Oorlogskruis, dat op 8 april 1915 was ingesteld.  De onderscheiding werd enkel aan individuele militairen van land-, zee- en luchtmacht toegekend. In uitzonderlijke gevallen kon het gaan om buitenlandse militairen van geallieerde krijgsmachten.  Het Oorlogskruis werd verleend voor daden van moed tegenover de vijand. Daarnaast werd het ook verleend voor goed gedrag en drie jaar dienst aan het front (vijf frontstrepen), aan vrijwilligers ouder dan 40 jaar of jonger dan 16 jaar met minimaal 18 maanden dienst, aan ontsnapte krijgsgevangenen die zich binnen de drie maanden na hun ontsnapping opnieuw aanboden voor de dienst, en aan militairen die tengevolge van hun verwondingen de strijd niet konden hervatten.

Oorlogskruis 1914-1918

12,00 €

 • Available
 • Ships within 3-5 days

2-piece 'Bandspange'

2-piece 'Bandspange' for the 'Eisernes Kreuz 2. Klasse' and the 'Ehrenkreuz für Frontkämpfer'.  Good condition!

2-delige 'Bandspange' voor het 'Eisernes Kreuz 2. Klasse' en het 'Ehrenkreuz für Frontkämpfer'.  Goede toestand!

2-piece 'Bandspange'

12,00 €

 • Available
 • Ships within 3-5 days

German medal grouping WW1 / WW2

German medal grouping consisting of 5 different medals with their reward documents.  All belonging to one soldier.  Good and complete condition!

Lot bestaande uit vijf verschillende medailles met hun oorkonde.  Lot behoort tot een soldaat.  Goede en complete toestand!

German medal grouping WW1 / WW2

275,00 €

 • Available
 • Ships within 3-5 days

Oorlogskruis 1914-1918

The World War I Croix de guerre was established by royal decree on 25 October 1915 as an award for bravery or other military virtue on the battlefield. It was only awarded to individuals. The Croix de guerre was not only awarded for bravery but also for three years or more of service on the front line, or for good conduct on the battlefield. It was also awarded to volunteers older than 40 or younger than 16 after a minimum of 18 months of service, to escaped prisoners of war rejoining the armed forces, and to military personnel who were placed on inactive duty because of injury.

De onderscheiding werd ingesteld door een Koninklijk Besluit op 25 oktober 1915, naar het voorbeeld van het Franse Oorlogskruis, dat op 8 april 1915 was ingesteld.  De onderscheiding werd enkel aan individuele militairen van land-, zee- en luchtmacht toegekend. In uitzonderlijke gevallen kon het gaan om buitenlandse militairen van geallieerde krijgsmachten.  Het Oorlogskruis werd verleend voor daden van moed tegenover de vijand. Daarnaast werd het ook verleend voor goed gedrag en drie jaar dienst aan het front (vijf frontstrepen), aan vrijwilligers ouder dan 40 jaar of jonger dan 16 jaar met minimaal 18 maanden dienst, aan ontsnapte krijgsgevangenen die zich binnen de drie maanden na hun ontsnapping opnieuw aanboden voor de dienst, en aan militairen die tengevolge van hun verwondingen de strijd niet konden hervatten.

Oorlogskruis 1914-1918

15,00 €

 • Available
 • Ships within 3-5 days

Set of italian medals '50. Anniversario Della Vittoria 1918-1968' and 'Croce Ordine Cavaliere di Vittorio Veneto'

Cased medal of the '50. Anniversary of the Victory 1918-1968' (in gold) and the medal of the 'Military Order of Vittorio Veneto'.  Both are in good condition.

Medaille in doosje voor de '50. Verjaardag van de overwinning 1918-1968' (in goud) en de medaille van de 'Militaire Orde van Vittorio Veneto'. Beiden zijn in goede staat.

Set of italian medals '50. Anniversario Della Vittoria 1918-1968' and 'Croce Ordine Cavaliere di Vittorio Veneto'

220,00 €

 • Available
 • Ships within 3-5 days

Kingdom of Bulgaria - Commemorative Medal for the War of 1915-1918

Award for the participation in the Great War.  Good condition.

Onderscheiding voor de deelname aan de Grote Oorlog.  Goede toestand.

Kingdom of Bulgaria - Commemorative Medal for the War of 1915-1918

20,00 €

 • Available
 • Ships within 3-5 days

Austro-Hungarian Pro Deo et Patria medal

Award for the participation in the Great War.  Good condition.

Onderscheiding voor de deelname aan de Grote Oorlog.  Goede toestand.

Austro-Hungarian Pro Deo et Patria medal

20,00 €

 • Available
 • Ships within 3-5 days

Inter-Allied Victory Medal 1914–1918 - Belgium

The Victory Medal is the Belgian variant of the Inter-Allied Victory Medal 1914–1918 was a Belgian commemorative war medal established by royal decree on 15 July 1919 and awarded to all members of the Belgian Armed Forces who served during the First World War.  In all, 350,000 were awarded.

De Overwinningsmedaille, ook wel "Intergeallieerde Medaille 1914-1918" of, vanwege de tekst op de keerzijde "Medaille van de Oorlog voor de Beschaving" genoemd, is de Belgische Intergeallieerde Medaille die na de overwinning in de Eerste Wereldoorlog aan ongeveer 300.000 tot 350.000 veteranen werd uitgereikt.

Inter-Allied Victory Medal 1914–1918 - Belgium

12,00 €

 • Available
 • Ships within 3-5 days

Verwundetenabzeichen in Schwarz

The Wound Badge (German: Verwundetenabzeichen) was a military decoration first promulgated by Kaiser Wilhelm II on 3 March 1918, which was awarded to wounded or frostbitten soldiers of the Imperial German Army, during World War I.

Het gewondeninsigne werd op 3 maart 1918 door de Duitse keizer Wilhelm II ingesteld voor het leger, waarbij ook de vliegeniers, de bemanning van zeppelins en ballonvliegers waren ingedeeld. 

Verwundetenabzeichen in Schwarz

22,00 €

 • Available
 • Ships within 3-5 days

German 'Ordensspange' with three medals

German medal bar consisting of the Iron Cross 2nd Class, 'Silberne Verdienstmedaille Friedrich II. 1908' and 'Ehrenkreuz für Frontkämpfer'.

The Iron Cross is marked with 'KO' -  Klein & Quenzer, Oberstein.  The 'Ehrenkreuz für Frontkämpfer' has marker 'G3'.  The bar is marked with 'DRGM' (Deutsches Reichs-Gebrauchsmuster).  Good condition.

German 'Ordensspange' with three medals

115,00 €

 • Available
 • Ships within 3-5 days

2-piece 'Bandspange' for the Iron Cross 2nd Class and the Honour Cross of the World War 1914/1918

Good condition.

2-piece 'Bandspange' for the Iron Cross 2nd Class and the Honour Cross of the World War 1914/1918

14,00 €

 • Available
 • Ships within 3-5 days

Deportees' Cross 1914–1918

The Deportees' Cross 1914–1918 was a Belgian war medal established on 27 November 1922 by royal decree and awarded to Belgian citizens deported to Germany for forced labour during the First World War.

Het Weggevoerdenkruis 1914-1918 was een Belgische oorlogsmedaille ingesteld op 27 november 1922 bij koninklijk besluit en toegekend aan Belgische burgers die naar Duitsland werden gedeporteerd om dwangarbeid te verrichten. 

Deportees' Cross 1914–1918

25,00 €

 • Available
 • Ships within 3-5 days

German 'Ordensspange' with three medals I

German medal bar consisting of the Iron Cross 2nd Class, the 12 years service medal and one 'Ehrenkreuz für Frontkämpfer'.  The 'Ehrenkreuz für Frontkämpfer' has marker 'CW'.  Beautiful and good condition.

German 'Ordensspange' with three medals I

105,00 €

 • Available
 • Ships within 3-5 days

1914–1918 Inter-Allied Victory medal (Greece)

The Inter-Allied Victory Medal (Greek: Διασυμμαχικόν Μετάλλιον Νίκης) is a campaign medal issued by Greece, commemorating the Allied victory in the First World War. The medal is the Greek version of a common design used among all Allied nations, following a proposal made by French Marshal Ferdinand Foch, who was supreme commander of the Allied Forces during the war. Each medal, in bronze, has the same diameter (36 mm) and ribbon (double rainbow), but with a national design representing a winged Victory. The Greek version of the medal was designed by Henry-Eugène Nocq. Approximately 200,000 medals were awarded.

1914–1918 Inter-Allied Victory medal (Greece)

140,00 €

 • Available
 • Ships within 3-5 days

Deportees' Cross 1914–1918 I

The Deportees' Cross 1914–1918 was a Belgian war medal established on 27 November 1922 by royal decree and awarded to Belgian citizens deported to Germany for forced labour during the First World War.

Het Weggevoerdenkruis 1914-1918 was een Belgische oorlogsmedaille ingesteld op 27 november 1922 bij koninklijk besluit en toegekend aan Belgische burgers die naar Duitsland werden gedeporteerd om dwangarbeid te verrichten. 

Deportees' Cross 1914–1918 I

25,00 €

 • Available
 • Ships within 3-5 days

1914–1918 Inter-Allied Victory medal (Belgium) V

The Belgian variant of the Inter-Allied Victory Medal 1914–1918 (French: "Médaille Interalliée de la Victoire 1914–1918,Dutch: "Intergeallieerde Overwinningsmedaille 1914–1918") was a Belgian commemorative war medal established by royal decree on 15 July 1919 and awarded to all members of the Belgian Armed Forces who served during the First World War.  Later royal decrees enlarged the list of potential recipients to include service in African campaigns and under special circumstances, to members of the merchant navy and fishing fleet. In all, 350,000 were awarded.

The Belgian sculptor Paul Du Bois was responsible for the design.

It is worn immediately after the Yser Medal (or Yser Cross) in the Belgian order of precedence.

1914–1918 Inter-Allied Victory medal (Belgium) V

15,00 €

 • Available
 • Ships within 3-5 days

Commemorative Medal of the 1914–1918 War (Belgium)

The Commemorative Medal of the 1914–1918 War was a Belgian commemorative war medal established by royal decree on 21 July 1919 and awarded to all members of the Belgian Armed Forces who served during the First World War that were eligible for the inter-allied victory medal.

De Oorlogsherinneringsmedaille 1914–1918 was een Belgische herdenkingsmedaille die op 21 juli 1919 bij koninklijk besluit werd ingesteld en werd toegekend aan alle leden van de Belgische Strijdkrachten die dienden tijdens de Eerste Wereldoorlog die in aanmerking kwamen voor de intergeallieerde overwinningsmedaille.

Commemorative Medal of the 1914–1918 War (Belgium) III

10,00 €

 • Available
 • Ships within 3-5 days

Kyffhäuserbund 1914-1918 service medal

Kyffhäuserbund 1914-1918 service medal (Kyffhäuserbund Kriegsdenkmedaille 1914-18). This medal was instituted around 1922 by the Kyffhäuserbund for award to members who fought in the First World War. This medal was banned from wear after 1936 due to the institution of the Hindenburg Cross (Ehrenkreuz für Frontkämpfer) in 1934. The medal is complete with ribbon. Fair to good condition.

Kyffhäuserbund 1914-1918 service medal

15,00 €

 • Available
 • Ships within 3-5 days

Page 1 - 2